Національний університет "Львівська політехніка"

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

Кафедра: Електронні обчислювальні машини

Дисципліна: Глобальні інформаційні мережі

Укладач:
Юрчак Ірина Юріївна

 

Допомога в Інтернеті

Структура та зміст лабораторних робіт

Цикл лабораторних робіт містить шість лабораторних робіт:

І частина

ІІ частина

Мета

Метою виконання лабораторних робіт з дисципліни «Глобальні комп’ютерні мережі» є практичне ознайомлення із головними службами, їх протоколами, клієнтами, засобами налаштування, принципами експлуатації та головними мережними технологіями.

У ході виконання лабораторних робіт студенти повинні:

Кожна лабораторна робота містить такі розділи:

Структура та оформлення звіту до лабораторних робіт

Звіт з лабораторної роботи оформлюється на аркушах формату A4, які заповнюються з однієї сторони. Текст повинен бути рукописним або друкованим на принтері. Використання кольорових чорнил дозволяється лише для ілюстративних матеріалів.

Звіт до лабораторної роботи формується відповідно до змісту і повинен містити такі розділи:

Звіт зшивається з лівої сторони листів формату A4. Титульна сторінка звіту обов’язково друкується на принтері.

Організація, контроль виконання та захист лабораторних робіт

Лабораторні роботи виконуються кожним студентом самостійно згідно з графіком, який встановлений робочою програмою курсу. Графік виконання роботи студентом контролюється викладачем. Перед виконанням лабораторної роботи викладач опитує студентів, щоб визначити їх підготовленість до виконання роботи.

До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, які мають теоретичні знання, що необхідні для виконання цієї роботи.

Захист лабораторної роботи відбувається тільки за наявності належно оформленого звіту з цієї роботи. Лабораторна робота подається і захищається безпосередньо після її виконання згідно з графіком, який встановлений робочою програмою курсу. Роботи, які захищені із запізненням, зараховуються з мінімальною кількістю балів. При захисті роботи студент демонструє результати виконаної роботи та відповідає на контрольні запитання за темою лабораторної роботи.

Кожна лабораторна робота, що виконана і захищена за графіком, оцінюється за бальною системою, яку встановлено робочою програмою курсу.