до головної
КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
№1. ОСНОВИ РОБОТИ З E-MAIL
№2. ОСНОВИ РОБОТИ З FTP
№3. ВЕБ БРАУЗЕРИ
№4. ПОШУКОВИЙ СЕРВІС В ІНТЕРНЕТ
№5. ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ WEB-СТОРІНОК
№6. СТВОРЕННЯ ВЕБ САЙТУ

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Цикл лабораторних робіт містить шість лабораторних робіт:

МЕТА

Метою виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні мережі (локальні, корпоративні, глобальні)» є практичне ознайомлення із головними службами, їх протоколами, клієнтами, засобами налаштування, принципами експлуатації та головними мережними технологіями.

У ході виконання лабораторних робіт студенти повинні:

 • ознайомитись з поширеними службами Інтернету та відповідними до них програмами-клієнтами;
 • вміти практично використовувати та налаштовувати програми-клієнти;
 • вміти організовувати обмін інформацією між віддаленими комп’ютерами через різні служби Інтернету;
 • дослідити типи пошукових систем, принципи дій, можливості;
 • навчитися за допомогою відповідних редакторів основних принципів мови HTML та CSS;
 • навчитися проектувати структуру веб-сайту, правильно застосовувати службову та довідкову інформацію, враховувати сучасні вимоги до організації внутрішньої структури веб-сторінок;
 • навчитись основним засадам створення веб-сайту;

КОЖНА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА МІСТИТЬ ТАКІ РОЗДІЛИ:

 • теоретичні відомості, необхідні для виконання роботи;
 • порядок виконання роботи;
 • контрольні запитання.

СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Звіт з лабораторної роботи оформлюється на аркушах формату A4, які заповнюються з однієї сторони. Текст повинен бути рукописним або друкованим на принтері. Використання кольорових чорнил дозволяється лише для ілюстративних матеріалів.

Звіт до лабораторної роботи формується відповідно до змісту і повинен містити такі розділи:

 • титульна сторінка;
 • мета роботи;
 • короткі теоретичні відомості;
 • порядок виконання роботи;
 • опис усіх етапів виконання роботи;
 • опис отриманих результатів;
 • висновки за результатами роботи.

Звіт зшивається з лівої сторони листів формату A4. Титульна сторінка звіту обов’язково друкується на принтері.

ОРГАНІЗАЦІЯ, КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторні роботи виконуються кожним студентом самостійно згідно з графіком, який встановлений робочою програмою курсу. Графік виконання роботи студентом контролюється викладачем. Перед виконанням лабораторної роботи викладач опитує студентів, щоб визначити їх підготовленість до виконання роботи.

До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, які мають теоретичні знання, що необхідні для виконання цієї роботи.

Захист лабораторної роботи відбувається тільки за наявності належно оформленого звіту з цієї роботи. Лабораторна робота подається і захищається безпосередньо після її виконання згідно з графіком, який встановлений робочою програмою курсу. Роботи, які захищені із запізненням, зараховуються з мінімальною кількістю балів. При захисті роботи студент демонструє результати виконаної роботи та відповідає на контрольні запитання за темою лабораторної роботи.

Кожна лабораторна робота, що виконана і захищена за графіком, оцінюється за бальною системою, яка встановлена робочою програмою курсу.

 

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка"

Кафедра інформаційних систем і технологій

Дисципліна: Комп’ютерні мережі

Укладач: Юрчак Ірина Юріївна

 

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка"

© ІППТ

© Вікторія