Світло відкриває нам те, про що ми у темряві лише здогадувалися.
Г. Сковорода

Національний університет "Львівська політехніка"

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра: Системи автоматизованого проектування

Дисципліна: Системи з самоорганізацією та самонавчанням

Укладач: Юрчак Ірина Юріївна

Системи з самоорганізацією та самонавчанням

Системи з самоорганізацією та самонавчанням

Мета курсу «Системи з самоорганізацією та самонавчанням» досягається через опанування студентами необхідного обсягу теоретичного та практичного матеріалу стосовно сучасних інтелектуальних інформаційних систем, основних засад самонавчання та саморозвитку систем, новітніх технологій семантичних пошукових систем.

Дисципліна має  сформувати в студентів базове системне уявлення, первинні знання, вміння та навики з основ адаптивних систем та їх компонентів.

Цикл лабораторних робіт

Метою виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи з самоорганізацією та самонавчанням» є практичне ознайомлення із новітніми технологіями аналізу даних та вірішення практичних задач, які потребують інтуїції людини та використовують різноманітні алгоритми самонавчання та самоорганізації. Цикл містить п’ять лабораторних тем:

У ході виконання лабораторних робіт студенти повинні:
Кожна лабораторна робота містить такі розділи:

Структура та оформлення звіту до лабораторних робіт

Звіт до лабораторної роботи формується відповідно до змісту і повинен містити такі розділи:

Організація, контроль виконання та захист лабораторних робіт

Лабораторні роботи виконуються кожним студентом самостійно згідно з графіком, який встановлений робочою програмою курсу. Графік виконання роботи студентом контролюється викладачем. Перед виконанням лабораторної роботи викладач опитує студентів, щоб визначити їх підготовленість до виконання роботи.

До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, які мають теоретичні знання, що необхідні для виконання цієї роботи.

Захист лабораторної роботи відбувається тільки за наявності належно оформленого звіту з цієї роботи. Лабораторна робота подається і захищається безпосередньо після її виконання згідно з графіком, який встановлений робочою програмою курсу. Роботи, які захищені із запізненням, зараховуються з мінімальною кількістю балів. При захисті роботи студент демонструє результати виконаної роботи та відповідає на контрольні запитання за темою лабораторної роботи.

Кожна лабораторна робота, що виконана і захищена за графіком, оцінюється за бальною системою, яка встановлена робочою програмою курсу.

Розподіл балів:

Розподіл балів за лабораторні роботи

Нейронні мережі (9 балів)

1 бал FuzzySearch
4 бали Neural Network Wizard
4 бали Sharky Neural Network
Дивитися Neuro Color

Еволюційні алгоритми (8 балів)

1 бал Еволюція автомобілів
1 бал Перетворення слів
2 бали Задача комівояжера
2 бали Колективна робота
1 бал Симулятори еволюції
1 бал Гра «Життя»

Асоціативні правила (2 бали)

2 бали Rules Wizard

Морфологічний аналіз (5 балів)

2 бали Аналізатор мови
1 бал Лексичний ресурс Seosin
2 бали Лексична база WordNet

Інтелект у Веб (6 балів)

1 бал Розумні співрозмовники
2 бали Комп’ютерний зір, пошук картинок, рукописний текст
2 бали Голосовий інтерфейс, пошук за голосом
1 бал Акінатор